Biyogaz Üretiminde Parametreler

Biyogaz üretimi, biyolojik bir işlemler zincirinin son basamaklarından biridir ve bu üretimin maksimum düzeyde olması için reaktör içerisindeki mikroorganizma topluluğunun en uygun biçimde muamele edilmesi gerekir. Bu uygunluk parametreleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir: • Alkalinite • Erişilebilir besinler • pH Seviyesi • Katı madde ve karıştırma • Hidrolik bekleme süresi • Beslemenin sıcaklığı • Inhibitör…

Biyogaz Tesislerinde İzleme: FOS/TAC Analizi

FOS/TAC analizi aslen, karbonatın tampon kapasitesine (toplam alkalin karbonat) bağlı olarak uçucu organik asitlerin miktarını gösterir. Bu parametre, asit birikimine yol açabilecek aşırı beslemeyi önlemek için düzenli olarak uygulandığında yararlı olabilir ve aynı zamanda çöküşlerin önlenmesine yardımcı olabilecek erken aşamalarda biyolojik dengesizlikleri gösterebilir. FOS/TAC analizi, işlem kolaylığı olması açısından otomatik titrasyon cihazlarıyla da sahada yapılabilmekle…

Biyogaz Nedir ?

Biyogaz, biyolojik bir takım mikroorganizma topluluğunun oksijensiz bir ortamda uyum içerisinde yaşadığı, ulaşılabilir besinleri tükettiği ve sonucunda açığa çıkardıkları değerli bir gazdır. Bu gaz normal koşullar altında, yoğunluklu olarak metan (CH4), karbondioksit (CO2) ve diğerlerine nazaran az miktarda su buharı (H2O), hidrojen sülfür (H2S), hidrojen (H2) ve kullanılan ilk girdi maddesine bağlı olarak eser miktarda…