Substrat taşımaya yönelik pompalar

Biyogaz tesislerinde pompaların görevi kalın substratları fermentörler arasında taşımaktır. Pompalanacak substrata ve ilgili biyogaz tesisine bağlı olarak farklı pompa türleri sunuyoruz. Onlarca yıllık deneyimimiz pratik çözüm konseptleri geliştirmemize olanak sağlıyor. Çok viskoz yüzeylerin sıklıkla uzun mesafelere pompalanması gerektiğinden, WANGEN PUMPEN özellikle sağlam olacak şekilde tasarlanmıştır. Teknik olarak kuru çalışma koruması, basınç göstergeleri veya akış ölçerlerle desteklenen bu ürünler aynı zamanda otomatik sürekli çalışmada da mükemmel performans sergiler.

 

Ayırıcıları beslemek için pompalar

WANGEN PUMPEN, biyogaz tesislerinde katı ve sıvı fazları ayırmak için ayırıcıların beslenmesi gibi özel işlemler üstlenmektedir.

Genellikle yüksek kuru madde içeriğine (TS) sahip alt tabakaların pompalanması, gelişmiş ve kesinlikle sağlam bir pompalama teknolojisi gerektirir. Kanıtlanmış WANGEN PUMPEN kalitesine ek olarak, uzun liflerin çözülmesini önleyen, akışı optimize edilmiş emme gövdeleri ve sabit çaplı bağlantılar, optimum pompalama sonucunu garanti eder.

 

Katı madde girişi için pompalar

WANGEN BIO-MIX pompalarıyla, katılar boğaz hunisi aracılığıyla pompaya pompalanır ve orada fermentörlerden, ikincil fermentörlerden veya bulamaç tanklarından gelen sıvıyla karıştırılır. Ancak o zaman fermentöre verilir.

Örneğin WANGEN BIO-MIX pompalarıyla sıvı girişinin avantajları:

  • Katıların iyi bir şekilde karıştırılması (fermentörde daha az karıştırma ihtiyacı, dolayısıyla daha düşük enerji tüketimi)
  • Uzun mesafelerde ve büyük yükseklik farklarında sorunsuz taşıma (örn. biyogaz tesislerinin genişletilmesi sırasında)
  • Tek bir giriş tekniği kullanılarak birden fazla fermentör beslenebilir
  • Çim silajı ve katı gübre gibi zorlu katıların bile optimum şekilde karıştırılması.

WANGEN BIO-MIX serisindeki pompalar, deneyim ve uygulamaya özel ürün yeniliğini mümkün olan en iyi şekilde birleştirdiğimizi göstermektedir. Amaç biyogaz tesislerinin sorunsuz çalışmasını sağlamaktır. Bu nedenle WANGEN POMPALARI mümkün olduğu kadar uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmıştır.